Ocellaris Clownfish; Clownfish or False Percula Clownfish Amphiprion ocellaris

Ocellaris Clownfish; Clownfish or False Percula Clownfish Amphiprion ocellaris (DepositPhotos image #12736539)